Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 97 + 98 xuất bản ngày 15/11/2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/11/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô và xe máy điện được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 29)
12/11/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 42)
21/10/2015 Quyết định số 2544/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bà Rịa. (từ trang 43 đến trang 44)
16/10/2015 Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. (từ trang 45 đến trang 48)
13/10/2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 53)
06/10/2015 Quyết định số 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy chế thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch lâm viên Núi Dinh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 54 đến trang 65)
19/10/2015 Quyết định số 2480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 66 đến trang 70)
12/11/2015 Quyết định số 2732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 71 đến trang 72)
29/07/2015 Quyết định số 1685/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 73 đến trang 77)
07/09/2015 Quyết định số 2078/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 78 đến trang 96)
14,573,407 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner