Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 99 + 100 xuất bản ngày 18/12/2015: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/12/2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 09)
11/12/2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 10 đến trang 16)
11/12/2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2016. (từ trang 17 đến trang 35)
11/12/2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2016. (từ trang 36 đến trang 38)
11/12/2015 Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 39 đến trang 59)
11/12/2015 Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua diện tích thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư Trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 60 đến trang 104)
11/12/2015 Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 105 đến trang 106)
11/12/2015 Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 5 năm (2016-2020) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 107 đến trang 109)
11/12/2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức thu phí tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 110 đến trang 114)
11/12/2015 Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 115 đến trang 117)
11/12/2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 118 đến trang 122)
11/12/2015 Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 123 đến trang 124)
11/12/2015 Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. (từ trang 125 đến trang 126)
11/12/2015 Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 127 đến trang 128)
11/12/2015 Nghị quyết số 44/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 129 đến trang 133)
11/12/2015 Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 134 đến trang 136)
11/12/2015 Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016. (từ trang 137 đến trang 140)
15,031,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner