Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 xuất bản ngày 02/01/2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 28)
16/12/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo. (trang 29)
01/12/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đất Đỏ. (từ trang 30 đến trang 50)
11/12/2015 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 51 đến trang 52)
11/12/2015 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 53 đến trang 54)
11/12/2015 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2016. (trang 55)
11/12/2015 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2016. (từ trang 56 đến trang 57)
11/12/2015 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016. (từ trang 58 đến trang 60)
15,518,030 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner