Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 02 xuất bản ngày 05/01/2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 07)
29/12/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ, thực thi pháp luật năm 2016. (từ trang 08 đến trang 12)
29/12/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 13 đến trang 18)
29/12/2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2015 và kế hoạch năm 2016. (từ trang 19 đến trang 30)
08/12/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. (từ trang 31 đến trang 39)
28/10/2015 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 40 đến trang 43)
25/12/2015 Quyết định số 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. (từ trang 44 đến trang 54)
20/10/2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. (từ trang 55 đến trang 58)
24/12/2015 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 64)
15,537,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner