Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 47 + 48 xuất bản ngày 21/04/2016: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/04/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Long Điền. (từ trang 03 đến trang 04)
05/02/2016 Quyết định số 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V. (từ trang 05 đến trang 36)
16/03/2016 Quyết định số 572/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015. (từ trang 37 đến trang 49)
22/03/2016 Quyết định số 614/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 52)
22/03/2016 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 53 đến trang 66)
30/03/2016 Quyết định số 692/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. (từ trang 67 đến trang 72)
07/04/2016 Quyết định số 785/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp xử lý tình huống khi có nhiều người khiếu nại, tố cáo phức tạp tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 73 đến trang 80)
15,029,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner