Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 01/03/2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 07)
15/01/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 08 đến trang 09)
18/01/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 10 đến trang 18)
04/02/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. (từ trang 19 đến trang 26)
02/02/2016 Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 27 đến trang 31)
12/01/2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2016. (từ trang 32 đến trang 37)
15/01/2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 38 đến trang 43)
19/01/2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều hành đầu tư công năm 2016. (từ trang 44 đến trang 48)
11/01/2016 Quyết định số 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 57)
12/01/2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp; kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm 2016. (từ trang 58 đến trang 60)
11/01/2016 Quyết định số 10/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 61 đến trang 77)
11/01/2016 Quyết định số 26/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 78 đến trang 96)
15,212,804 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner