Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 69 + 70 xuất bản ngày 14/06/2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16/05/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 10)
31/05/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo cột điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 26)
03/06/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 30)
10/06/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công thương tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 31 đến trang 32)
25/05/2016 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 -2020. (từ trang 33 đến trang 56)
27/05/2016 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016. (từ trang 57 đến trang 63)
01/06/2016 Quyết định số 1366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. (từ trang 64 đến trang 73)
30/05/2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 74 đến trang 76)
08/06/2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp. (từ trang 77 đến trang 78)
31/05/2016 Quyết định số 1353/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 79 đến trang 83)
13/06/2016 Quyết định số 1495/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 84 đến trang 88)
14,742,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner