Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 105 + 106 xuất bản ngày 14/09/2016: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/08/2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 04 đến trang 14)
04/08/2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 15 đến trang 20)
04/08/2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khoá VI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 21 đến trang 27)
04/08/2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 28 đến trang 32)
04/08/2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. (trang 33)
04/08/2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. (từ trang 34 đến trang 35)
04/08/2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung diện tích thu hồi đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 42)
04/08/2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh. (từ trang 43 đến trang 44)
04/08/2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 45 đến trang 47)
04/08/2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 48 đến trang 49)
04/08/2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 54)
04/08/2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 55 đến trang 56)
04/08/2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 57 đến trang 78)
04/08/2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 79 đến trang 93)
04/08/2016 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 94 đến trang 96)
04/08/2016 Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đề án sữa học đường cho học sinh trong trường mầm non, trẻ dưới 6 tuổi các trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 97 đến trang 114)
04/08/2016 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí trang bị đồng phục cho công chức, viên chức và hỗ trợ kinh phí cho viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 115 đến trang 116)
15,553,373 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner