Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 107 + 108 xuất bản ngày 29/09/2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/08/2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 04)
04/08/2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách mua 24 lô nền tại dự án Khu nhà ở Phước Sơn thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu để bố trí tái định cư cho dự án trạm biến áp 220Kv và các dự án lân cận trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. (trang 05)
04/08/2016 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính năm 2016. (từ trang 06 đến trang 07)
04/08/2016 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 08 đến trang 09)
09/09/2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng các trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tại thành phố Vũng Tàu. (từ trang 10 đến trang 13)
06/09/2016 Quyết định số 2443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 14 đến trang 25)
28/06/2016 Quyết định số 1701/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá Lĩnh vực: Văn hoá cơ sở, lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 77)
29/07/2016 Quyết định số 2046/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 78 đến trang 84)
15,022,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner