Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 111 + 112 xuất bản ngày 17/11/2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/10/2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. (từ trang 03 đến trang 06)
27/10/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 07 đến trang 08)
15/11/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với người phụ trách trực tiếp công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 12)
07/10/2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI. (từ trang 13 đến trang 19)
26/10/2016 Quyết định số 2920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 20 đến trang 23)
26/10/2016 Quyết định số 2927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 24 đến trang 51)
28/09/2016 Quyết định số 2655/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 75)
03/10/2016 Quyết định số 2665/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 76 đến trang 86)
03/10/2016 Quyết định số 2667/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án rà soát quy hoạch chi tiết tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 87 đến trang 93)
24/10/2016 Quyết định số 2891/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. (từ trang 94 đến trang 100)
15,247,068 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner