Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 119 + 120 xuất bản ngày 15/12/2016: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/12/2016 Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đề án điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh. (từ trang 04 đến trang 14)
09/12/2016 Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đề án giảm thiểu tai nạn giao thông giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 15 đến trang 17)
09/12/2016 Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 và bãi bỏ Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện trợ cấp khuyến khích đối với một số đối tượng công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 18 đến trang 19)
09/12/2016 Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 20 đến trang 25)
09/12/2016 Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 27)
09/12/2016 Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 28 đến trang 38)
09/12/2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. (từ trang 39 đến trang 40)
09/12/2016 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt phương án phân bổ ngân sách năm 2017. (từ trang 41 đến trang 43)
09/12/2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí chi trả cho số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017. (từ trang 44 đến trang 45)
09/12/2016 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phân loại xã Kim Long, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đô thị loại V. (trang 46)
09/12/2016 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đô thị loại IV. (trang 47)
09/12/2016 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2017. (trang 48)
09/12/2016 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017. (từ trang 49 đến trang 50)
25/11/2016 Quyết định số 3347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Sữa học đường cho học sinh trong trường mầm non, trẻ dưới 6 tuổi các trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (từ trang 51 đến trang 60)
30/11/2016 Quyết định số 3399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 61 đến trang 69)
05/12/2016 Quyết định số 3485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. (từ trang 70 đến trang 72)
01/12/2016 Quyết định số 3466/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 73 đến trang 82)
06/12/2016 Quyết định số 3497/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vốn ngân sách thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 83 đến trang 84)
15,459,891 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner