Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 10/03/2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/01/2015 Quyết định số 54/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 51)
22/01/2015 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch Quảng Trọng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 52)
26/01/2015 Quyết định số 177/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Bút Thiền tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. (từ trang 53 đến trang 55)
26/01/2015 Quyết định số 182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 65)
27/01/2015 Quyết định số 200/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng và tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020. (từ trang 66 đến trang 68)
27/01/2015 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch và kinh phí phòng, chống bệnh dại ở động vật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 69 đến trang 75)
28/01/2015 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Bàu Chinh, huyện Châu Đức. (từ trang 76 đến trang 79)
30/01/2015 Quyết định số 227/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: cắm mốc giới quy hoạch theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030. (từ trang 80 đến trang 83)
30/01/2015 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 84 đến trang 86)
02/02/2015 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình trích đo hiện trạng sử dụng đất và xử lý nội nghiệp lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 khu vực 360 ha tại Phưòng 12, thành phố Vũng Tàu do Công an tỉnh quản lý (theo Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 15 tháng 02 năm 1983 của Ủy ban nhân dân Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo về việc cấp đất xây dựng trại giam và sản xuất). (từ trang 87 đến trang 89)
03/02/2015 Quyết định số 253/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030, huyện Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 90 đến trang 92)
14,392,126 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner