Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 12/09/2006: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/09/2006 Quyết định số 2631/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. (từ trang 05 đến trang 15)
06/09/2006 Quyết định số 2633/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản tàu, thuyền, ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 17)
07/09/2006 Quyết định số 2666/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 18 đến trang 19)
08/09/2006 Quyết định số 2702/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến 2010. (từ trang 20 đến trang 28)
05/09/2006 Quyết định số 2614/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Nhà an dưỡng công nhân lao động tỉnh tại Côn Đảo giai đoạn 2. (từ trang 29 đến trang 30)
05/09/2006 Quyết định số 2616/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kinh phí phòng, chống dịch sốt xuất huyết cho Sở Y tế. (trang 31)
05/09/2006 Quyết định số 2617/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường trung học cơ sở Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 32 đến trang 33)
05/09/2006 Quyết định số 2619/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2006. (từ trang 34 đến trang 38)
06/09/2006 Quyết định số 2630/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm phương tiện phòng cháy chữa cháy phục vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 39 đến trang 50)
07/09/2006 Quyết định số 2648/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Long Điền. (từ trang 51 đến trang 53)
07/09/2006 Quyết định số 2649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Tân Thành. (từ trang 54 đến trang 56)
07/09/2006 Quyết định số 2650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 - Điều 1 Quyết định số 8515/QĐ- UBND ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 58)
07/09/2006 Quyết định số 2651/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đường liên xã Tân Lâm – Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc. (trang 59)
07/09/2006 Quyết định số 2652/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán công trình: 04 cầu trên đường Bình Ba - Đá Bạc - Xuân Sơn, huyện Châu Đức. (trang 60)
07/09/2006 Quyết định số 2653/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán công trình: Mở rộng, nâng cấp đường Trần Phú (Km 7+100 ÷ Km 8+684,34), thành phố Vũng Tàu. (trang 61)
07/09/2006 Quyết định số 2654/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán công trình: Cải tạo và nâng cấp đường Gò Cà - Phước Thuận, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (trang 62)
07/09/2006 Quyết định số 2656/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 63 đến trang 68)
07/09/2006 Quyết định số 2657/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán trồng bổ sung cây nâng cao chất lượng rừng và chăm sóc rừng trồng nâng cao của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 69 đến trang 71)
07/09/2006 Quyết định số 2658/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán trồng bổ sung cây nâng cao chất lượng rừng và chăm sóc rừng trồng nâng cao của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 72 đến trang 74)
07/09/2006 Quyết định số 2659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương khảo sát và thiết kế quy hoạch chi tiết các nút giao và đường gom trên Quốc lộ 51 tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu. (từ trang 75 đến trang 76)
07/09/2006 Quyết định số 2660/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 77 đến trang 80)
07/09/2006 Quyết định số 2661/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sân đường nội bộ trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 81 đến trang 82)
07/09/2006 Quyết định số 2663/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng Trạm quan trắc và phân tích môi trường xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. (từ trang 83 đến trang 85)
07/09/2006 Quyết định số 2664/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ, thuật thi công và dự toán hạng mục công trình Trạm biến áp 01 pha 75 KVA cấp điện cho trường Tiểu học Long Hải 1 thuộc Dự án đầu tư trường tiểu học Long Hải 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 86 đến trang 88)
07/09/2006 Quyết định số 2665/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà khách l02 Hạ Long thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 89 đến trang 91)
07/09/2006 Quyết định số 2667/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đều chỉnh khoản 6.1 Điều 1 Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 5.3 và 6.1 Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán công trình: Cải tạo nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị trung tâm Côn Đảo. (từ trang 92 đến trang 93)
07/09/2006 Quyết định số 2668/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán bổ sung biện pháp chống sạt lở khi thi công hệ thống thoát nước đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận đoạn Bến Lội - Bình Châu. (từ trang 94 đến trang 95)
07/09/2006 Quyết định số 2669/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình: Đường dây trung, hạ thế, các trạm biến áp 03 pha 50 kVA và hệ thống điều khiển thuộc Dự án đầu tư hệ thống cấp nước ngầm xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (thay thế Quyết định số 48/QĐ-CN ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). (từ trang 96 đến trang 100)
07/09/2006 Quyết định số 2672/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa và lắp đặt các trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh. (từ trang 101 đến trang 104)
07/09/2006 Quyết định số 2673/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán chăm sóc rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 105 đến trang 107)
07/09/2006 Quyết định số 2674/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh loại hợp đồng và hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (gói thầu số 1) thuộc Dự án đường trục trung tâm nối Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 và Khu công nghiệp Phú Mỹ 1. (từ trang 108 đến trang 111)
07/09/2006 Quyết định số 2676/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 112)
08/09/2006 Quyết định số 2678/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ề việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cổng chính vào hội chợ triển lãm Festival biển 2006. (từ trang 113 đến trang 114)
08/09/2006 Quyết định số 2701/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Trạm giám sát môi trường biển Vũng Tàu - Côn Đảo (Hạng mục: Thiết bị kiểm tra và thí nghiệm). (từ trang 115 đến trang 116)
15,504,016 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner