Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 06 xuất bản ngày 15/09/2006: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/09/2006 Quyết định số 2718/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 11)
12/09/2006 Quyết định số 2719/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy định về việc xác định các đề tài khoa học - công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh". (từ trang 12 đến trang 21)
12/09/2006 Quyết định số 2720/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy định về phương thức làm việc của hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh". (từ trang 22 đến trang 27)
12/09/2006 Quyết định số 2721/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy định về việc tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh". (từ trang 28 đến trang 41)
12/09/2006 Quyết định số 2722/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét duyệt tố chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh". (từ trang 42 đến trang 48)
08/09/2006 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 5 (xây lắp) thuộc Dự án đường giao thông nội vùng Dự án khai thác sử dụng bãi bồi ven biển vùng Hội Bài, huyện Tân thành. (từ trang 49 đến trang 53)
08/09/2006 Quyết định số 2697/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Tân Thành. (từ trang 54 đến trang 56)
08/09/2006 Quyết định số 2698/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Kiểm định thử tải khán đài phục vụ Festival biển 2006. (từ trang 57 đến trang 58)
15,542,893 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner