Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 25/09/2006: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/08/2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp chấn chỉnh trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của Dự án đoạn cuối Quốc lộ 51. (từ trang 05 đến trang 07)
14/09/2006 Quyết định số 2763/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến 2020. (từ trang 08 đến trang 15)
14/09/2006 Quyết định số 2764/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chế độ thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, mức thu và tỉ lệ phần trăm (%) số phí thu được để lại. (từ trang 16 đến trang 22)
20/09/2006 Quyết định số 2811/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất từ nguồn thu đấu giá lô đất 2.236,4m2 tại Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 24)
20/09/2006 Quyết định số 2813/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. (từ trang 25 đến trang 26)
20/09/2006 Quyết định số 2814/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 7973/2004/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 30)
20/09/2006 Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn. (từ trang 31 đến trang 32)
08/09/2006 Quyết định số 2696/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Máy chụp cắt lớp điện toán - Bệnh viện Bà Rịa. (từ trang 33 đến trang 35)
12/09/2006 Quyết định số 2724/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 6, 7, 8, 9, 10 Điều 1 Quyết định số 8380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Doanh trại đại đội huấn luyện C19-BCH Biên phòng tỉnh. (từ trang 36 đến trang 37)
12/09/2006 Quyết định số 2745/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 09 (gói đường dây và trạm biến áp) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ. (từ trang 38 đến trang 39)
13/09/2006 Quyết định số 2747/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Hệ thống cấp nước xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 40 đến trang 41)
13/09/2006 Quyết định số 2748/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Hệ thống cấp nước xã Tóc Tiên - Châu Pha, huyện Tân Thành. (từ trang 42 đến trang 43)
13/09/2006 Quyết định số 2749/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành chi phí Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. (từ trang 44 đến trang 45)
13/09/2006 Quyết định số 2750/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 3, 11 - Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2000 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ ngã tư Giếng nước đến ngã tư Bến Đình) thành phố Vũng Tàu. (từ trang 46 đến trang 47)
13/09/2006 Quyết định số 2751/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 4 (Xây lắp, lắp đặt thiết bị) thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành. (từ trang 48 đến trang 49)
13/09/2006 Quyết định số 2755/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị tin học ngành y tế năm 2006. (từ trang 50 đến trang 54)
13/09/2006 Quyết định số 2756/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 55 đến trang 56)
13/09/2006 Quyết định số 2757/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm Server chuyên dùng cho các đơn vị tuyến tỉnh và các bệnh viện - Trung tâm y tế thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 63)
13/09/2006 Quyết định số 2765/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị tin học và mở rộng mạng LAN năm 2006 tại Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh. (từ trang 64 đến trang 70)
14/09/2006 Quyết định số 2766/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2006. (từ trang 71 đến trang 72)
14/09/2006 Quyết định số 2767/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. (từ trang 73 đến trang 75)
14/09/2006 Quyết định số 2768/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 76 đến trang 78)
14/09/2006 Quyết định số 2773/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt TKKT - Dự toán bổ sung khối lượng xử lý nền đất yếu công trình: cải tạo, nâng cấp đường 30/4 thành phố - Vũng Tàu. (từ trang 79 đến trang 80)
14/09/2006 Quyết định số 2774/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh công trình trụ sở UBND xã Hội Bài, huyện Tân Thành. (từ trang 81 đến trang 82)
14/09/2006 Quyết định số 2775/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh công trình trụ sở UBND xã Châu Pha, huyện Tân Thành. (từ trang 83 đến trang 84)
14/09/2006 Quyết định số 2776/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh công trình trụ sở UBND xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. (từ trang 85 đến trang 86)
14/09/2006 Quyết định số 2777/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh công trình trụ sở UBND xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. (từ trang 87 đến trang 88)
15/09/2006 Quyết định số 2792/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 89 đến trang 100)
15/09/2006 Quyết định số 2793/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Đô thị Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 101 đến trang 120)
15,542,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner