Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 30/09/2006: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/09/2006 Quyết định số 2820/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 ". (từ trang 05 đến trang 22)
20/09/2006 Quyết định số 2821/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà làm căn cứ cho việc tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 25)
21/09/2006 Quyết định số 2841/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. (từ trang 26 đến trang 27)
13/09/2006 Quyết định số 2754/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị tin học năm 2006 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng. (từ trang 28 đến trang 29)
15/09/2006 Quyết định số 2794/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp thuộc Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. (từ trang 30 đến trang 31)
18/09/2006 Quyết định số 2796/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công dự toán công trình: Trường mầm non Châu Pha, xã Châu Pha, huyện Tân Thành. (từ trang 32 đến trang 34)
18/09/2006 Quyết định số 2797/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 5 năm học 2006 - 2007. (từ trang 35 đến trang 41)
18/09/2006 Quyết định số 2803/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 42 đến trang 43)
19/09/2006 Quyết định số 2804/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Tiểu học Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 44 đến trang 45)
20/09/2006 Quyết định số 2808/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 11 và 14 - Điều 1, Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Bà Rịa. (từ trang 46 đến trang 47)
20/09/2006 Quyết định số 2809/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 48 đến trang 56)
20/09/2006 Quyết định số 2810/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ chế chính sách hỗ trợ tiêu hủy lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 61)
20/09/2006 Quyết định số 2817/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Phòng Tiếp dân của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 62 đến trang 65)
20/09/2006 Quyết định số 2822/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 ngành Bưu chính - Viễn thông. (từ trang 66 đến trang 67)
20/09/2006 Quyết định số 2826/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phòng học ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 68 đến trang 69)
20/09/2006 Quyết định số 2828/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng Nhà luyện tập và thi đấu Judo. (từ trang 70 đến trang 72)
20/09/2006 Quyết định số 2830/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Khu nhà ở tạm cư Đại An, phường 9, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 73 đến trang 76)
21/09/2006 Quyết định số 2832/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng nhà thầu gói thầu 5B (gói thiết bị trường học) thuộc Dự án Trường Trung học phổ thông liên xã Phước Hội, Lộc An, Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. (từ trang 77 đến trang 81)
21/09/2006 Quyết định số 2833/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án Trường Mầm non Côn Đảo, huyện Côn Đảo. (từ trang 82 đến trang 86)
21/09/2006 Quyết định số 2835/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án cải tạo, sửa chữa nhỏ Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 87 đến trang 88)
25/09/2006 Quyết định số 2847/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 89 đến trang 92)
25/09/2006 Quyết định số 2848/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh [ Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 93 đến trang 94)
25/09/2006 Quyết định số 2852/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2006 Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm - phòng chống HIV/AIDS. (từ trang 95 đến trang 97)
25/09/2006 Quyết định số 2853/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp - thiết bị Dự án Nhà Văn hoá thuộc Trung tâm Văn hoá - Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền. (từ trang 98 đến trang 99)
25/09/2006 Quyết định số 2854/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 Quyết định số 8593/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh khoản 6 và 7 - Điều 1 - Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2000 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. (Quyết định này thay cho Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh). (từ trang 100 đến trang 101)
25/09/2006 Quyết định số 2857/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng Nhà máy gốm sứ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gốm sứ Mỹ Xuân. (từ trang 102 đến trang 104)
27/09/2006 Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Doanh trại Đại đội pháo binh 38 tại đèo Nước Ngọt, xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 105 đến trang 106)
27/09/2006 Quyết định số 2893/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khoa học - công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 107 đến trang 116)
27/09/2006 Quyết định số 2894/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01(tư vấn thiết kế kỹ thuật - lập tổng dự toán) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 117 đến trang 118)
15,476,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner