Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 15/10/2006: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/10/2006 Quyết định số 2949/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp + thiết bị (gói thầu số 01) thuộc Dự án đầu tư xây dựng chợ phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa. (từ trang 05 đến trang 06)
04/10/2006 Quyết định số 2983/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập “Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020”. (từ trang 07 đến trang 16)
04/10/2006 Quyết định số 2985/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng (âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ …) cho 11 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường và Nhà Văn hóa Côn Đảo. (từ trang 17 đến trang 23)
04/10/2006 Quyết định số 2990/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 1 - Điều 1 - Quyết định số 2658/QĐ- UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 về việc phê duyệt thiết kế - dự toán trồng bổ sung cây nâng cao chất lượng rừng và chăm sóc rừng trồng nâng cao của Ban Quản lý Rừng phòng hộ thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 24 đến trang 25)
04/10/2006 Quyết định số 2991/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế trồng rừng dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 26 đến trang 28)
04/10/2006 Quyết định số 2992/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 29 đến trang 32)
04/10/2006 Quyết định số 2994/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 25 kVA cấp điện cho trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 36)
04/10/2006 Quyết định số 2995/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Mầm non Suối Nghệ - Nghĩa Thành thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Suối Nghệ - Nghĩa Thành huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 37 đến trang 40)
04/10/2006 Quyết định số 2996/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Mầm non xã Láng Lớn thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non xã Láng Lớn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 41 đến trang 44)
04/10/2006 Quyết định số 2997/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 8, 9 và 10 - Điều 1 Quyết định số 7047/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kho lạnh tại cảng Bến Đầm huyện Côn Đảo. (từ trang 45 đến trang 46)
04/10/2006 Quyết định số 2998/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mục 5 - Điều 1 của Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hạng mục hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 48)
04/10/2006 Quyết định số 3002/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 5, lớp 10 - thiết bị dùng chung: ti vi, đầu đĩa, máy chiếu Overhead năm học 2006 - 2007. (từ trang 49 đến trang 56)
05/10/2006 Quyết định số 3006/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường vào và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. (từ trang 57 đến trang 59)
05/10/2006 Quyết định số 3179/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị đất sạch để thu hút vốn đầu tư cho khu vực Bàu Trũng và Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 60 đến trang 63)
06/10/2006 Quyết định số 3180/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán khối lượng phát sinh Trường Mầm non Gò Cát, thị xã Bà Rịa. (từ trang 64 đến trang 65)
09/10/2006 Quyết định số 3183/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ''Tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại khách sạn cao tầng năm 2006''. (từ trang 66 đến trang 70)
09/10/2006 Quyết định số 3184/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ''Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các doanh nghiệp du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006 - 2007''. (từ trang 71 đến trang 75)
09/10/2006 Quyết định số 3195/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị thực hành trang bị điện của Trường Cao đẳng Cộng đồng. (từ trang 76 đến trang 79)
11/10/2006 Quyết định số 3204/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư hồ sông Ray, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 80 đến trang 87)
11/10/2006 Quyết định số 3205/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng máy đóng mở thủy lợi năm 2006. (từ trang 88 đến trang 92)
11/10/2006 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2005 - 2006. (từ trang 93 đến trang 97)
11/10/2006 Quyết định số 3207/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa 08 hạng mục công trình thủy lợi năm 2006. (từ trang 98 đến trang 102)
12/10/2006 Quyết định số 3209/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán công trình: đường giao thông nội vùng Dự án định canh - định cư Xuân Sơn – Đá Bạc – Suối Nghệ năm 2004. (từ trang 103 đến trang 104)
12/10/2006 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp ấp Nhân Phước, Nhân Hòa, Nhân Trí, Nhân Trung 3, xã Xuyên Mộc; ấp Phước Lộc, Phước Tiến, thị trấn Phước Bửu, Hồ Tràm, Gò Cà, Ủy ban nhân dân xã - ấp Thạnh Sơn (2A), xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 105 đến trang 106)
12/10/2006 Quyết định số 3211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9- Điều 1 của Quyết định số 7978/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp xã Mỹ Xuân, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 107 đến trang 108)
12/10/2006 Quyết định số 3213/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hạng mục di dời đường dây trung, hạ thế thuộc Dự án quy hoạch số 4 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 109 đến trang 111)
12/10/2006 Quyết định số 3214/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hạng mục di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc Dự án Tỉnh lộ 44A (giai đoạn 2), huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 112 đến trang 115)
15,452,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner