Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 20/10/2006: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/07/2006 Quyết định số 2182/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 04 đến trang 13)
11/01/2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bà Rịa năm 2006. (từ trang 14 đến trang 18)
11/01/2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa về bổ sung kinh phí hoạt động quản lý hành chính, Đảng, Nhà nước, đoàn thể năm 2005. (từ trang 19 đến trang 20)
11/01/2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2006. (từ trang 21 đến trang 24)
21/07/2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa về nhiệm vụ kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 25 đến trang 30)
12/01/2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc phân giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 31 đến trang 32)
13/01/2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc bổ sung kinh phí hoạt động quản lý hành chính, Đảng, Nhà nước, đoàn thể năm 2005. (trang 33)
24/02/2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa. (từ trang 34 đến trang 42)
23/03/2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc ban hành kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về Bộ luật Dân sự năm 2005 địa bàn thành phố Bà Rịa. (từ trang 43 đến trang 46)
28/03/2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Bà Rịa. (từ trang 47 đến trang 48)
10/04/2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 49 đến trang 56)
11/04/2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc Ban hành Quy chế tổ chức và họat động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Bà Rịa. (từ trang 57 đến trang 64)
14/06/2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc phê duyệt ban hành Đề án thực hiện Nghị quyết giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. (từ trang 65 đến trang 79)
13/10/2006 Quyết định số 3570/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Kim Cương thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. (từ trang 80 đến trang 85)
16/10/2006 Quyết định số 3571/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép công ty Công trình đô thị - thị xã Bà Rịa tiếp nhận hệ thống cung cấp nhiên liệu cho Trung tâm hỏa táng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 86)
16/10/2006 Quyết định số 3572/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị tin học của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 87 đến trang 94)
16/10/2006 Quyết định số 3574/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xử lý âm thanh, thông gió, chống nóng và bổ sung chi tiết mặt đứng công trình Nhà Thi đấu đa năng 3.000 chỗ Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 95 đến trang 97)
16/10/2006 Quyết định số 3578/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Tiểu học Long Hải 4 thuộc Dự án đầu tư Trường Tiểu học Long Hải 4, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 98 đến trang 101)
16/10/2006 Quyết định số 3579/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 7, 11 và 12 Điều 1 Quyết định số 8403/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án cầu và đường sang Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 102 đến trang 103)
16/10/2006 Quyết định số 3581/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc và trang thiết bị kiểm tra an toàn thú y thủy sản. (trang 104)
16/10/2006 Quyết định số 3582/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chi phí lập Dự án đầu tư, thiết kế xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 105 đến trang 106)
15,452,013 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner