Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 30/10/2006: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/10/2006 Quyết định số 3628/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương theo Công văn số 10446/BTC-NSNN ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính. (từ trang 05 đến trang 06)
16/10/2006 Quyết định số 3583/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Dân số - Gia đình - Trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 07 đến trang 10)
16/10/2006 Quyết định số 3584/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp – thiết bị Dự án Trường Mẫu giáo Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 11 đến trang 12)
16/10/2006 Quyết định số 3585/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 5, Điều 1, Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình: Trường Mầm non Côn Đảo, huyện Côn Đảo. (từ trang 13 đến trang 14)
17/10/2006 Quyết định số 3592/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Trường Tiểu học Thống Nhất, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 15 đến trang 18)
17/10/2006 Quyết định số 3593/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa – Thể thao Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 19 đến trang 23)
17/10/2006 Quyết định số 3594/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học bán trú xã Mỹ Xuân – huyện Tân Thành. (từ trang 24 đến trang 27)
23/10/2006 Quyết định số 3640/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu in lịch năm 2007. (từ trang 28 đến trang 32)
23/10/2006 Quyết định số 3641/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu của Sở Tài chính tỉnh để mua sắm trang bị tin học trong chương trình công nghệ - thông tin năm 2006. (từ trang 33 đến trang 40)
23/10/2006 Quyết định số 3656/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tại Điều 1 Mục 16, Mục 17, Mục 18 và Mục 20 Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ kinh phi phòng, chống làm giảm tội phạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 41 đến trang 42)
23/10/2006 Quyết định số 3662/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2006 Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa. (từ trang 43 đến trang 46)
24/10/2006 Quyết định số 3665/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị cho Trường Dạy nghề thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 47 đến trang 51)
25/10/2006 Quyết định số 3667/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 4479/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 53)
25/10/2006 Quyết định số 3671/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 3 và 9 Điều 1, Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Dự án hỗ trợ y tế cộng đồng xã Long Tân huyện Đất Đỏ. (từ trang 54 đến trang 55)
25/10/2006 Quyết định số 3672/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán công trình đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp phân phối xã Mỹ Xuân - thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Thay thế Quyết định số 172/QĐ-CN ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Sở Công nghiệp). (từ trang 56 đến trang 62)
25/10/2006 Quyết định số 3673/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu 03 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phân phối xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 63 đến trang 64)
25/10/2006 Quyết định số 3674/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 6 (đường giao thông, cấp nước, cây xanh, thoát nước mưa, thoát nước bẩn) thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 25 ha thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 65 đến trang 66)
25/10/2006 Quyết định số 3681/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán công trình đường Phan Chu Trinh thành phố Vũng Tàu. (từ trang 67 đến trang 68)
25/10/2006 Quyết định số 3682/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án khu nhà ở tạm cư Đại An, phường 9, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 69 đến trang 71)
25/10/2006 Quyết định số 3718/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán hạng mục công trình đường dây trung 03 pha 15 (22) kV, trạm biến áp 03 pha 3x25 kVA – 15 (22)/0,4kV và đường dây cáp ngầm hạ thế cấp điện cho Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Thay thế Quyết định số 94/QĐ-CN ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). (từ trang 72 đến trang 76)
25/10/2006 Quyết định số 3719/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Dự án cải tạo trụ sở làm việc của Liên minh Hợp tác xã và Kinh tế hợp tác tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 77 đến trang 79)
25/10/2006 Quyết định số 3720/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống tưới Châu Pha - Sông Xoài, huyện Tân Thành. (từ trang 80 đến trang 81)
25/10/2006 Quyết định số 3721/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án đường trục chính 46 thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 82 đến trang 83)
25/10/2006 Quyết định số 3722/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp dự án đường Tỉnh lộ 44A giai đoạn 2 (đợt 1), thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 84 đến trang 85)
25/10/2006 Quyết định số 3723/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 37,5 kVA cấp điện cho chợ Gò Cát thuộc dự án đầu tư xây dựng chợ Gò Cát, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 86 đến trang 89)
25/10/2006 Quyết định số 3725/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí công bố, công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu Công nghiệp chế biến thủy sản tại Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 90 đến trang 91)
25/10/2006 Quyết định số 3732/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí lập Dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. (từ trang 92 đến trang 93)
25/10/2006 Quyết định số 3735/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự toán đường vào khu du lịch Núi Dinh. (từ trang 94 đến trang 95)
25/10/2006 Quyết định số 3737/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm giới thiệu việc làm cơ sở 2 tại thị xã Bà Rịa. (từ trang 96 đến trang 101)
26/10/2006 Quyết định số 3738/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đồ án Quy hoạch tổng thể cấp nước đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 102 đến trang 103)
27/10/2006 Quyết định số 3843/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa nhỏ Trụ sở làm việc Hội Nạn nhân chất độc Da cam – Dioxin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 104 đến trang 106)
15,476,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner