Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 03/11/2006: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/10/2006 Quyết định số 3913/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 05 đến trang 16)
31/10/2006 Quyết định số 3931/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2015. (từ trang 17 đến trang 24)
27/10/2006 Quyết định số 3844/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế 22 kV và trạm biến áp 03 pha 100 kVA - 22/0,4 kV cấp điện cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 25 đến trang 28)
27/10/2006 Quyết định số 3845/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án sân đường nội bộ trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 29 đến trang 31)
27/10/2006 Quyết định số 3847/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch chọn điểm điều tra, khảo sát giá đất để xây dựng phương án xác định giá đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 35)
27/10/2006 Quyết định số 3849/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Đường vào Nhà máy nghiền Klinker Holcim Phú Mỹ ( phần còn lại của đường số 3 – Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, đoạn từ km 2+650 – km 3+859). (từ trang 36 đến trang 37)
30/10/2006 Quyết định số 3887/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Nhà khách 102 Hạ Long thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 38 đến trang 41)
30/10/2006 Quyết định số 3888/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Đường số 1B và 2B (gói số 19) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ I. (từ trang 42 đến trang 43)
30/10/2006 Quyết định số 3893/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị phòng học và mạng LAN năm 2006 tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 44 đến trang 51)
30/10/2006 Quyết định số 3894/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 55)
30/10/2006 Quyết định số 3895/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 và 9 - Điều 1 - Quyết định số 8302/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Trường Mầm non Hắc Dịch, huyện Tân Thành (Thay cho Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh). (từ trang 56 đến trang 57)
30/10/2006 Quyết định số 3896/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (xây lắp + thiết bị) thuộc Dự án xây dựng Trường Tiểu học Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 58 đến trang 59)
30/10/2006 Quyết định số 3897/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung khu đô thị mới Kim Long, huyện Châu Đức. (từ trang 60 đến trang 61)
30/10/2006 Quyết định số 3899/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo Trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 62 đến trang 64)
31/10/2006 Quyết định số 3908/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường và Cầu từ Gò Găng qua Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 65 đến trang 72)
31/10/2006 Quyết định số 3912/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Thành thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến 2020. (từ trang 73 đến trang 84)
31/10/2006 Quyết định số 3918/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11 - Điều 1 - Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 85 đến trang 86)
31/10/2006 Quyết định số 3919/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10 - Điều 1 - Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 87 đến trang 88)
31/10/2006 Quyết định số 3922/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11- Điều 1 Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11 và 12 - Điều 1 Quyết định số 8327/QĐ -UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. (từ trang 89 đến trang 90)
31/10/2006 Quyết định số 3923/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11.1 - Điều 1 của Quyết định số 7211/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường quy hoạch số 10 thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 91 đến trang 92)
31/10/2006 Quyết định số 3924/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11.1 - Điều l của Quyết định số 7939/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường quy hoạch số 13 thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 93 đến trang 94)
31/10/2006 Quyết định số 3925/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 - Điều l của Quyết định số 5997/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo bờ phía Đông sông Dinh, thị xã Bà Rịa. (từ trang 95 đến trang 96)
31/10/2006 Quyết định số 3926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2003 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc Quốc lộ 55, thị xã Bà Rịa. (từ trang 97 đến trang 98)
31/10/2006 Quyết định số 3927/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 Quyết định số 8914/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án điều chỉnh Siêu thị Mỹ nghệ số 2 đường Trung Trắc, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 99 đến trang 100)
31/10/2006 Quyết định số 3928/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số: 10393/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án Đường Quy hoạch số 8, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 101 đến trang 102)
31/10/2006 Quyết định số 3929/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số 10392/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án đường quy hoạch số 4, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 103 đến trang 104)
31/10/2006 Quyết định số 3930/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 và khoản 11, Điều 1 của Quyết định số 8130/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án Bãi đậu xe và tập kết vật tư tại phường 12, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 105 đến trang 106)
31/10/2006 Quyết định số 3932/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 7, Điều 1, Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 107 đến trang 108)
31/10/2006 Quyết định số 3933/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 8, Điều 1, Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 109 đến trang 110)
15,542,985 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner