Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 10/11/2006: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/10/2006 Quyết định số 3934/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 3, 11 - Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án nâng cấp đường Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 05)
31/10/2006 Quyết định số 3935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 6, 7, 8, Điều 1 và Điều 2, Quyết định số 6210/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án đường Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 07)
31/10/2006 Quyết định số 3936/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 3, khoản 11, Điều 1 và Điều 2, Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 08 đến trang 09)
31/10/2006 Quyết định số 3937/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8, khoản 9, Điều 1 Quyết định số 10593/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư Trường Mầm non Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc (Quyết định này thay thế Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). (từ trang 10 đến trang 11)
31/10/2006 Quyết định số 3938/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. (từ trang 12 đến trang 15)
31/10/2006 Quyết định số 3939/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học bán trú Long Hải - huyện Long Điền. (từ trang 16 đến trang 19)
31/10/2006 Quyết định số 3940/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở phường 8 thành phố Vũng Tàu. (từ trang 20 đến trang 25)
31/10/2006 Quyết định số 3941/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học bán trú Phước Tỉnh, huyện Long Điền. (từ trang 26 đến trang 30)
31/10/2006 Quyết định số 3942/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 31 đến trang 32)
31/10/2006 Quyết định số 3944/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán rà phá bom mìn trên mặt bằng công trình Khu nghĩa địa tập trung huyện Đất Đỏ. (từ trang 33 đến trang 35)
31/10/2006 Quyết định số 3945/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Bệnh viện Y học Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 38)
31/10/2006 Quyết định số 3946/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch, huyện Tân Thành (giai đoạn 3). (từ trang 39 đến trang 40)
31/10/2006 Quyết định số 3947/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch Vùng chăn nuôi giết mổ, chế biến và tiêu thụ gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 41 đến trang 44)
31/10/2006 Quyết định số 3948/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch Vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 45 đến trang 47)
31/10/2006 Quyết định số 3949/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt lại Quyết định số 7954/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất và hệ thống giao thông tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư số 3, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. (từ trang 48 đến trang 50)
31/10/2006 Quyết định số 3950/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, Điều 1, Quyết định số 8320/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Gò Cát (phần diện tích còn lại) – thị xã Bà Rịa (Quyết định này thay thế Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh). (từ trang 51 đến trang 52)
31/10/2006 Quyết định số 3951/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Phòng làm việc Tổ Tiếp nhận và trả kết quả. (từ trang 53 đến trang 55)
31/10/2006 Quyết định số 3952/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt lại Quyết định số 7952/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu dân cư số 5, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. (từ trang 56 đến trang 58)
31/10/2006 Quyết định số 3954/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào nhà máy đóng tàu Ba Son, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 59 đến trang 70)
31/10/2006 Quyết định số 3956/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm phát sóng Núi Lớn – Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. (từ trang 71 đến trang 76)
31/10/2006 Quyết định số 3957/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dịch vụ du lịch ven biển, phường 11, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 77 đến trang 81)
31/10/2006 Quyết định số 3958/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. (từ trang 82 đến trang 91)
31/10/2006 Quyết định số 3959/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Long Hải 3, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 92 đến trang 95)
15,542,935 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner