Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 24/11/2006: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25/01/2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. (từ trang 04 đến trang 11)
28/03/2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2006. (từ trang 12 đến trang 19)
11/08/2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc bãi bỏ một phần nội dung Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. (trang 20)
14/08/2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. (từ trang 21 đến trang 45)
25/09/2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 46 đến trang 54)
10/11/2006 Quyết định số 4031/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Tân Thành. (từ trang 55 đến trang 59)
10/11/2006 Quyết định số 4032/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 02 (gói xây lắp) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nghĩa địa tập trung huyện Đất Đỏ. (từ trang 60 đến trang 61)
10/11/2006 Quyết định số 4033/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm Server chuyên dùng cho các đơn vị tuyến tỉnh và các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 62 đến trang 63)
10/11/2006 Quyết định số 4034/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Công ty Kiểm định Xây dựng. (từ trang 64 đến trang 65)
10/11/2006 Quyết định số 4035/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 5 năm học 2006 - 2007. (từ trang 66 đến trang 67)
13/11/2006 Quyết định số 4036/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, 8 Điều 1, Quyết định số 8253/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 68 đến trang 69)
13/11/2006 Quyết định số 4046/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án phòng lây nhiễm HIV tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 70 đến trang 72)
13/11/2006 Quyết định số 4047/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 73 đến trang 74)
13/11/2006 Quyết định số 4050/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 75 đến trang 77)
14/11/2006 Quyết định số 4054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án thi công - dự toán hạng mục dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ công trình Đường nội ô số 1, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. (từ trang 78 đến trang 80)
14/11/2006 Quyết định số 4055/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục di dời đường dây trung, hạ thế thuộc Dự án đầu tư Trường Trung học Cơ sở Long Hải 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 81 đến trang 83)
14/11/2006 Quyết định số 4056/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán bổ sung phần phát sinh khối lượng - tổng dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu đoạn ngã 4 Bến Đình đến ngã 4 Giếng Nước. (từ trang 84 đến trang 86)
14/11/2006 Quyết định số 4059/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình Đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 25 kVA- 8,66 (12,7)/0,22 kV cấp điện cho Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 87 đến trang 90)
14/11/2006 Quyết định số 4069/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tách Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 91 đến trang 94)
14/11/2006 Quyết định số 4070/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tách Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 95 đến trang 98)
14/11/2006 Quyết định số 4094/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện. (từ trang 99 đến trang 101)
15,452,179 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner