Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 25/11/2006: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16/11/2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật lao động. (từ trang 05 đến trang 08)
21/11/2006 Quyết định số 4262/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 20)
14/11/2006 Quyết định số 4053/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán phát sinh, bổ sung công trình Phòng họp, tiếp và tư vấn pháp lý Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 22)
15/11/2006 Quyết định số 4101/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công dự toán xây dựng Công viên Bờ Hồ Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 23 đến trang 24)
15/11/2006 Quyết định số 4102/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mua sắm trang thiết bị tin học cho 82 xã, phường, thị trấn, huyện Côn Đảo và Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường của Sở Tài nguyên – Môi trường. (từ trang 25 đến trang 26)
15/11/2006 Quyết định số 4103/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị tin học ngành y tế năm 2006. (từ trang 27 đến trang 28)
16/11/2006 Quyết định số 4110/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tên và giá gói thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 (xây lắp tuyến cống hộp số 3) thuộc kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa giai đoạn 2003 - 2010. (từ trang 29 đến trang 33)
16/11/2006 Quyết định số 4111/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy chữa cháy phục vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 34 đến trang 35)
16/11/2006 Quyết định số 4113/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh khoản 4 và 8 - Điều l - Quyết định số 8417/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư công vụ huyện Côn Đảo. (từ trang 36 đến trang 37)
17/11/2006 Quyết định số 4117/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 của Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 38 đến trang 39)
17/11/2006 Quyết định số 4118/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 - Điều l, Quyết định số 6082/QĐ -UBND ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Đông Quốc lộ 56 - thị xã Bà Rịa. (từ trang 40 đến trang 41)
17/11/2006 Quyết định số 4119/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật – dự toán) thuộc Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 52 đoạn qua Trung tâm huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 42 đến trang 43)
17/11/2006 Quyết định số 4120/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 2, huyện Tân Thành. (từ trang 44 đến trang 46)
17/11/2006 Quyết định số 4121/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 2, huyện Tân Thành. (từ trang 47 đến trang 49)
17/11/2006 Quyết định số 4122/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – tổng dự toán xây dựng Kho lạnh tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo. (từ trang 50 đến trang 53)
17/11/2006 Quyết định số 4123/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán hạ tầng kỹ thuật khu giãn dân ấp Phước Hiệp, xã Hội Bài, huyện Tân Thành. (từ trang 54 đến trang 55)
20/11/2006 Quyết định số 4240/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 62)
21/11/2006 Quyết định số 4241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án sửa chữa nhỏ Trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 63 đến trang 65)
21/11/2006 Quyết định số 4246/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 06 phòng học bộ môn Trường Trung học Cơ sở Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 66 đến trang 69)
21/11/2006 Quyết định số 4247/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng (âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ…) cho 11 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường và Nhà Văn hóa Côn Đảo. (từ trang 70 đến trang 71)
21/11/2006 Quyết định số 4259/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng dự toán hợp phần bồi thường thiệt hại, di dân và tái định cư của Dự án Hồ chứa nước sông Ray. (từ trang 72 đến trang 75)
22/11/2006 Quyết định số 4265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5, Điều 1 Quyết định số 4781/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 76 đến trang 77)
22/11/2006 Quyết định số 4271/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước, sân chào cờ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. (từ trang 78 đến trang 80)
22/11/2006 Quyết định số 4272/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung 1/2000 thi trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đã được phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 81 đến trang 84)
22/11/2006 Quyết định số 4273/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình kinh phí lập dự án Chương trình Trung tâm Cụm xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gồm Dự án tổng quan Trung tâm Cụm xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Dự án Trung tâm Cụm xã Hắc Dịch - Sông Xoài - Tóc Tiên, huyện Tân Thành; Dự án Trung tâm Cụm xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức). (từ trang 85 đến trang 86)
22/11/2006 Quyết định số 4275/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Thay thế cho Quyết định số 7736/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh). (từ trang 87 đến trang 88)
22/11/2006 Quyết định số 4276/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 89 đến trang 92)
22/11/2006 Quyết định số 4277/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 - Quyết định số 7487/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư H20 - thị xã Bà Rịa. (từ trang 93 đến trang 94)
22/11/2006 Quyết định số 4278/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 và 8 - Điều 1 - Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư Trường Mẫu giáo xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 95 đến trang 96)
22/11/2006 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 và 8 - Điều 1 - Quyết định số 8233/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. (từ trang 97 đến trang 98)
22/11/2006 Quyết định số 4322/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm phần mềm quản lý Bệnh viện Medisoft 2007 cho Bệnh viện Lê Lợi thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 99 đến trang 109)
15,542,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner