Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 32 + 33 xuất bản ngày 29/12/2006: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/11/2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 05 đến trang 07)
12/12/2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. (từ trang 08 đến trang 10)
12/12/2006 Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đại lý Intemet công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 12)
28/11/2006 Quyết định số 4373/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 13 đến trang 22)
28/11/2006 Quyết định số 4374/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 33)
11/12/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 thành phố Bà Rịa. (từ trang 34 đến trang 36)
17/10/2006 Quyết định số 3591/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo bán đấu giá nhà máy xử lý chất thải Tân thành. (từ trang 37 đến trang 38)
25/10/2006 Quyết định số 3669/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 5 (xây lắp) thuộc Dự án đường giao thông nội vùng khai thác sử dụng bãi bồi ven biển vùng Hội Bài huyện Tân thành. (từ trang 39 đến trang 40)
25/10/2006 Quyết định số 3670/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2006. (trang 41)
15/11/2006 Quyết định số 4099/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 42 đến trang 46)
21/11/2006 Quyết định số 4261/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị tài sản đưa ra bán đấu giá, đơn giá xử lý rác, các tiêu chuẩn tham gia đấu giá và giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá Nhà máy xử lý chất thải Tân Thành. (từ trang 47 đến trang 49)
22/11/2006 Quyết định số 4280/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu in 25.850 cuốn lịch năm 2007. (từ trang 50 đến trang 51)
24/11/2006 Quyết định số 4327/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 53)
24/11/2006 Quyết định số 4328/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 54 đến trang 55)
27/11/2006 Quyết định số 4332/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 10 năm học 2006-2007. (từ trang 56 đến trang 57)
27/11/2006 Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án kiến trúc thuộc Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 58 đến trang 59)
27/11/2006 Quyết định số 4338/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập panô, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ l/500 Khu dân cư thu nhập thấp xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 60 đến trang 62)
27/11/2006 Quyết định số 4341/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu 03 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp phân phối xã Mỹ Xuân và thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 63 đến trang 64)
27/11/2006 Quyết định số 4342/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (gói thầu 01 A) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa. (từ trang 65 đến trang 66)
27/11/2006 Quyết định số 4344/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao công trình hệ thống thủy lợi Sông Hỏa cho Chi cục Quản lý Thủy nông quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ. (từ trang 67 đến trang 68)
27/11/2006 Quyết định số 4349/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010. (từ trang 69 đến trang 80)
27/11/2006 Quyết định số 4352/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 và 10 - Điều 1 - Quyết định số 8289/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 81 đến trang 82)
28/11/2006 Quyết định số 4360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán điều chỉnh công trình đường quy hoạch số 2, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền Hạng mục công trình gia cố đoạn vượt ống dẫn khí. (từ trang 83 đến trang 85)
28/11/2006 Quyết định số 4363/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung khoản 6, điều chỉnh khoản 7 và 8 - Điều 1 - Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; phê duyệt bổ sung khoản 6, điều chỉnh khoản 7 và 8 - Điều 1 - Quyết định số 11182/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2004 phê duyệt Dự án đầu tư Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ. (từ trang 86 đến trang 87)
29/11/2006 Quyết định số 4392/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Tân Hòa, huyện Tân Thành. (từ trang 88 đến trang 89)
29/11/2006 Quyết định số 4400/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ l/500 Khu tái định cư Bàu Bèo 1, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. (từ trang 90 đến trang 92)
29/11/2006 Quyết định số 4401/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung khối lượng và điều chỉnh khoản 7 và 9 - Điều 1, Quyết định số 8244/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bàu Bèo l, huyện Đất Đỏ. (từ trang 93 đến trang 94)
30/11/2006 Quyết định số 4403/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ l/500 Làng nghề đá chẻ - đá tẩy xuất khẩu tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành. (từ trang 95 đến trang 97)
30/11/2006 Quyết định số 4404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 của Quyết định số 7461/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đường điện trung hạ thế Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh. (từ trang 98 đến trang 99)
30/11/2006 Quyết định số 4405/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng các hạng mục thuộc công trình mở rộng cảng Bà Rịa – Serece. (từ trang 100 đến trang 102)
30/11/2006 Quyết định số 4406/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa Văn phòng Ban Quản lý dự án thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 103 đến trang 105)
30/11/2006 Quyết định số 4415/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án xây dựng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 106 đến trang 110)
04/12/2006 Quyết định số 4443/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung khoản 2 Điều Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Nhà Văn hóa thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền. (từ trang 111 đến trang 112)
15,475,922 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner