Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 08 xuất bản ngày 16/01/2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/12/2011 Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 07)
08/12/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ của huyện Côn Đảo. (từ trang 08 đến trang 17)
29/11/2011 Quyết định số 2696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung dự án 4 của Kế hoạch theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 18 đến trang 50)
16/11/2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. (từ trang 51 đến trang 53)
27/12/2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác vệ sinh trường học trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 54 đến trang 57)
02/12/2011 Quyết định số 2741/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu: triển khai các ứng dụng (tích hợp dữ liệu chuyên ngành) tại Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc năm 2011. (từ trang 58 đến trang 60)
15,453,650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner