Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 15/02/2012: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07/02/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc hủy bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. (từ trang 03 đến trang 04)
09/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ X, nhiệm kỳ 2011 - 2015. (từ trang 05 đến trang 39)
06/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tân Thành. (từ trang 40 đến trang 44)
17/01/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2012. (từ trang 45 đến trang 49)
09/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. (từ trang 50 đến trang 57)
11/01/2012 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. (từ trang 58 đến trang 118)
08/02/2012 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2012 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 119 đến trang 120)
15,512,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner