Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 25/02/2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/02/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 07)
08/02/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Đất Đỏ. (từ trang 08 đến trang 16)
16/02/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn Vũng Tàu. (từ trang 17 đến trang 21)
11/01/2012 Quyết định số 75/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. (từ trang 22 đến trang 104)
18/01/2012 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. (từ trang 105 đến trang 118)
09/01/2012 Quyết định số 43/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 119 đến trang 120)
15,453,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner