Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 18 xuất bản ngày 09/03/2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 08)
10/02/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý đất lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 10)
05/03/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 13)
06/03/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 14 đến trang 15)
01/03/2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 22)
02/02/2012 Quyết định số 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2012 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 61)
15,476,003 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner