Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 24 xuất bản ngày 02/06/2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/05/2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 07)
02/05/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012. (từ trang 08 đến trang 16)
03/05/2012 Quyết định số 103/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Xuyên Mộc. (từ trang 17 đến trang 21)
02/05/2012 Quyết định số 806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012. (từ trang 22 đến trang 36)
07/05/2012 Quyết định số 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cứu trợ thiệt hại do hậu quả của cơn bão số 1 năm 2012. (từ trang 37 đến trang 39)
08/05/2012 Quyết định số 833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo chuẩn tỉnh năm 2012. (từ trang 40 đến trang 42)
27/04/2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại - dịch vụ năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 43 đến trang 49)
07/05/2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 52)
28/05/2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 53 đến trang 55)
31/05/2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 62)
15,512,483 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner