Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 30 xuất bản ngày 28/06/2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/02/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án “Phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015”. (từ trang 03 đến trang 27)
05/06/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành Quy chế quản lý nhà, đất tái định cư trên địa bàn thành phố Bà Rịa. (từ trang 28 đến trang 37)
11/06/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Điền. (từ trang 38 đến trang 44)
21/05/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tân Thành. (từ trang 45 đến trang 49)
04/06/2012 Quyết định số 1065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 58)
29/05/2012 Quyết định số 1041/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tập huấn, triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 63)
15,460,414 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner