Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 10/10/2012: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16/07/2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 06)
31/07/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 07 đến trang 09)
06/08/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020. (từ trang 10 đến trang 22)
09/10/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 30)
23/07/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu. (từ trang 31 đến trang 40)
30/07/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc quy định Hội có tính chất đặc thù huyện Côn Đảo. (từ trang 41 đến trang 42)
30/07/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 43 đến trang 45)
30/07/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm 2012 và điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 46 đến trang 57)
30/07/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 58 đến trang 61)
19/09/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 62 đến trang 63)
11/07/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xuyên Mộc. (từ trang 64 đến trang 73)
13/09/2012 Quyết định số 1907/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 74 đến trang 104)
15,512,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner