Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 45 + 46 xuất bản ngày 25/10/2012: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/07/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đất Đỏ. (từ trang 03 đến trang 10)
14/08/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đất Đỏ. (từ trang 11 đến trang 19)
22/08/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ. (từ trang 20 đến trang 27)
07/06/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Thành. (từ trang 28 đến trang 38)
27/06/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành Quy định về tiêu chí và thang điểm thi đua khối cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Thành. (từ trang 39 đến trang 48)
04/07/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông Tin. (từ trang 49 đến trang 58)
20/08/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi quản lý hành chính của các cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2012. (từ trang 59 đến trang 63)
23/10/2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. (từ trang 64 đến trang 66)
11/10/2012 Quyết định số 2155/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 67 đến trang 104)
15,460,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner