Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 57 + 58 xuất bản ngày 06/12/2012: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/10/2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 08)
25/10/2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 32)
31/10/2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 53)
12/11/2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 54 đến trang 70)
19/11/2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 71 đến trang 72)
19/11/2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 73 đến trang 75)
26/11/2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. (từ trang 76 đến trang 82)
26/11/2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 83 đến trang 89)
27/11/2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế công nhận “Gia đình văn hóa”, “Thôn, ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 90 đến trang 100)
25/09/2012 Quyết định số 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Công ty Công trình Đô thị thị xã Bà Rịa thành Công ty Công trình Đô thị thành phố Bà Rịa. (trang 101)
25/09/2012 Quyết định số 1984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa thành các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. (từ trang 102 đến trang 104)
10/09/2012 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 105 đến trang 106)
11/10/2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. (từ trang 107 đến trang 108)
19/11/2012 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 109 đến trang 111)
30/10/2012 Quyết định số 5354/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 112 đến trang 119)
15,453,711 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner