Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 74 xuất bản ngày 25/12/2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/12/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 10)
13/12/2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014. (từ trang 11 đến trang 26)
13/12/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 nguồn vốn ngân sách nhà nước. (từ trang 27 đến trang 48)
13/12/2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. (từ trang 49 đến trang 50)
13/12/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 51 đến trang 52)
13/12/2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. (từ trang 53 đến trang 54)
13/12/2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 55 đến trang 56)
13/12/2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức phụ cấp cho Phó ban công tác mặt trận và Phó đoàn thể khu dân cư huyện Côn Đảo. (trang 57)
13/12/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung phân cấp các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 58)
13/12/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 60)
13/12/2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 61 đến trang 62)
13/12/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 63 đến trang 64)
13/12/2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội. (từ trang 65 đến trang 66)
13/12/2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. (từ trang 67 đến trang 68)
24/12/2013 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán Giáp Ngọ, năm 2014 và Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03 tháng 02 năm 1930 – 03 tháng 02 năm 2014). (từ trang 69 đến trang 72)
15,512,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner