Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 03 xuất bản ngày 15/02/2013: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/01/2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 07)
14/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hoạt động của Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng cấp xã. (từ trang 08 đến trang 09)
14/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hoạt động công tác dân vận ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 10 đến trang 11)
15/01/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn. (từ trang 12 đến trang 13)
15/01/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu đối với đối tượng xã hội tự nguyện tại Trung tâm xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 14 đến trang 18)
15/01/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 19 đến trang 22)
24/01/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 26)
24/01/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 28)
21/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành đề án hỗ trợ, khuyến khích cho ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. (từ trang 29 đến trang 37)
29/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. (từ trang 38 đến trang 57)
17/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. (từ trang 58 đến trang 60)
15,460,526 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner