Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 09/04/2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/01/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013. (từ trang 03 đến trang 08)
04/02/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lý hành chính và sự nghiệp năm 2013. (từ trang 09 đến trang 11)
18/02/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 12 đến trang 25)
22/02/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 29)
01/03/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ. (từ trang 30 đến trang 41)
07/03/2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 42 đến trang 48)
08/03/2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2013. (từ trang 49 đến trang 52)
14/03/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2013 trên địa bàn huyện Tân Thành. (từ trang 53 đến trang 59)
28/02/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013. (từ trang 60 đến trang 70)
14/01/2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 71 đến trang 78)
21/01/2013 Quyết định số 224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 79 đến trang 109)
04/03/2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 110 đến trang 113)
04/03/2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013). (từ trang 114 đến trang 116)
15,512,330 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner