Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 27/04/2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/02/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 06)
25/03/2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 07 đến trang 09)
02/04/2013 Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 10 đến trang 14)
21/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn huyện Đất Đỏ. (từ trang 15 đến trang 21)
04/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách năm 2013. (từ trang 22 đến trang 29)
30/01/2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc tăng cường công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản. (từ trang 30 đến trang 32)
27/03/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành thực hiện Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 38)
01/03/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 39 đến trang 40)
25/03/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 41 đến trang 49)
25/01/2013 Quyết định số 268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi. (từ trang 50 đến trang 51)
28/01/2013 Quyết định số 279/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 59)
30/01/2013 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2012 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 60 đến trang 77)
01/03/2013 Quyết định số 483/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 78 đến trang 79)
25/03/2013 Quyết định số 692/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi thù lao đối với cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 80 đến trang 81)
29/03/2013 Quyết định số 745/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 82 đến trang 120)
15,291,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner