Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 33 xuất bản ngày 03/06/2013: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/04/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 12)
15/04/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 13 đến trang 15)
08/04/2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 20)
06/05/2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 24)
04/04/2013 Quyết định số 767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020. (từ trang 25 đến trang 27)
02/05/2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 28 đến trang 29)
09/04/2013 Quyết định số 815/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 46)
23/04/2013 Quyết định số 926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 68)
15,453,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner