Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 34 xuất bản ngày 05/06/2013: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/05/2013 Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 05)
20/03/2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 10)
08/04/2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 20)
17/04/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 – 2015 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 29)
02/05/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể về thời hạn phối hợp, xem xét, thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. (từ trang 30 đến trang 37)
09/05/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. (từ trang 38 đến trang 41)
22/05/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2012/QĐ-UBNĐ ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 42 đến trang 43)
24/05/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 44 đến trang 47)
15/03/2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại -dịch vụ, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013. (từ trang 48 đến trang 56)
15,460,418 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner