Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 49 xuất bản ngày 20/07/2013: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 08)
18/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 09 đến trang 10)
18/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước. (từ trang 11 đến trang 18)
18/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo. (từ trang 19 đến trang 20)
18/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 21)
18/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 22 đến trang 23)
18/07/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 25)
18/07/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các Hội có tính chất đặc thù năm 2013. (từ trang 26 đến trang 31)
18/07/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 33)
18/07/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 34)
18/07/2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 35)
18/07/2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bầu. (từ trang 36 đến trang 39)
19/07/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. (từ trang 40 đến trang 49)
17/07/2013 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội năm 2013 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 50 đến trang 56)
15,453,343 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner