Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 66 + 67 xuất bản ngày 28/09/2013: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/08/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng quỹ giảm nghèo trên địa bàn thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa). (từ trang 03 đến trang 06)
05/09/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. (từ trang 07 đến trang 08)
20/09/2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về tăng cường kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao văn hóa công sở và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ công vụ. (từ trang 09 đến trang 12)
03/09/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Xây dựng và Trật tự Đô thị huyện Xuyên Mộc. (từ trang 13 đến trang 19)
14/08/2013 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh. (từ trang 20 đến trang 23)
20/08/2013 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 29)
06/08/2013 Quyết định số 1677/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 60)
12/08/2013 Quyết định số 1763/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 61 đến trang 99)
15/08/2013 Quyết định số 1799/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 100 đến trang 105)
16/08/2013 Quyết định số 1855/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chủ nhiệm đề án nâng cao chất lượng thành phố Bà Rịa văn hóa giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 106 đến trang 108)
23/08/2013 Quyết định số 1904/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng còi hụ cảnh báo thiên tai và báo động phòng không nhân dân. (từ trang 109 đến trang 112)
15,543,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner