Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 02/01/2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/12/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 04)
20/12/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. (từ trang 05 đến trang 24)
21/12/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. (từ trang 25 đến trang 58)
06/12/2016 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 60)
29/12/2016 Quyết định số 3742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 61 đến trang 65)
29/12/2016 Quyết định số 3743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 66 đến trang 70)
30/12/2016 Quyết định số 3768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 71 đến trang 73)
12/12/2016 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 74 đến trang 77)
30/12/2016 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 78 đến trang 80)
15,535,333 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner