Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 81 + 82 xuất bản ngày 06/08/2017: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/07/2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 10)
13/07/2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 20)
13/07/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (trang 21)
13/07/2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 22 đến trang 23)
13/07/2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 25)
13/07/2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 30)
13/07/2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Côn Đảo tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 31 đến trang 32)
13/07/2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện tại Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 34)
13/07/2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Bạch Dinh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 36)
13/07/2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 37 đến trang 38)
13/07/2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 39 đến trang 45)
13/07/2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 46 đến trang 47)
13/07/2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 48 đến trang 49)
13/07/2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 52)
13/07/2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 53 đến trang 55)
13/07/2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017. (từ trang 56 đến trang 63)
13/07/2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. (trang 64)
13/07/2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án có thu hồi diện tích sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 65 đến trang 78)
13/07/2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 79 đến trang 82)
13/07/2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017. (từ trang 83 đến trang 84)
13/07/2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm-Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 85 đến trang 87)
13/07/2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 88 đến trang 89)
15,534,623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner