Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 xuất bản ngày 05/02/2019: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện nạo vét lòng hồ các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 08)
15/01/2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 12)
14/01/2019 Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2018 – 2025. (từ trang 13 đến trang 26)
22/01/2019 Quyết định số 165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 34)
28/01/2019 Quyết định số 215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 37)
30/01/2019 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 38 đến trang 43)
31/01/2019 Quyết định số 247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục văn bản đăng trên Công báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 44 đến trang 46)
11/01/2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 50)
22/01/2019 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 51 đến trang 55)
30/01/2019 Quyết định số 243/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 60)
15,524,880 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner