Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 47 xuất bản ngày 08/08/2019: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/07/2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương. (từ trang 04 đến trang 09)
18/07/2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND và một số nội dung của Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý tỉnh. (từ trang 10 đến trang 11)
18/07/2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung của hoạt động Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 13)
18/07/2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 14 đến trang 16)
18/07/2019 Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 17 đến trang 18)
18/07/2019 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật. (từ trang 19 đến trang 20)
18/07/2019 Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 22)
18/07/2019 Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 24)
18/07/2019 Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 25 đến trang 31)
18/07/2019 Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 34)
16/07/2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021. (trang 35)
18/07/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 40)
18/07/2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. (từ trang 41 đến trang 46)
18/07/2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 48)
18/07/2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười Hai. (từ trang 49 đến trang 52)
18/07/2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. (từ trang 53 đến trang 54)
02/08/2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 55 đến trang 57)
02/08/2019 Quyết định số 1979/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại Bệnh viện Lê Lợi, Trung tâm Giám định y khoa và Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 58 đến trang 61)
15,548,238 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner