Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 49 xuất bản ngày 15/08/2019: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/07/2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 04)
06/08/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 05 đến trang 15)
18/07/2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 16 đến trang 26)
18/07/2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 33)
18/07/2019 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, mở rộng hồ An Hải. (từ trang 34 đến trang 37)
18/07/2019 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ, thành phố Bà Rịa. (từ trang 38 đến trang 40)
18/07/2019 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình đoạn từ cầu suối Lúp đến đường 765. (từ trang 41 đến trang 44)
18/07/2019 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo. (từ trang 45 đến trang 47)
18/07/2019 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án chung cư tái định cư Đông Quốc lộ 56 thành phố Bà Rịa (giai đoạn 1). (từ trang 48 đến trang 50)
18/07/2019 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 51 đến trang 53)
18/07/2019 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 54 đến trang 57)
18/07/2019 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân đang cư trú canh tác trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2018-2022. (từ trang 58 đến trang 61)
18/07/2019 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Ngãi Giao-Cù Bị (giai đoạn 2), huyện Châu Đức. (từ trang 62 đến trang 64)
18/07/2019 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương điều chỉnh, bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. (từ trang 65 đến trang 68)
15,500,205 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner