Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 8-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/08/2006 Quyết định số 2372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
15/08/2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. 
15/08/2006 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
15/08/2006 Quyết định số 2360/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 3 của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo quyết định số 608/2006/QĐ-UBND ngày 27/2/2006. 
15/08/2006 Quyết định số 2358/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2006 Chương trình mục tiêu Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình. 
10/08/2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV. 
10/08/2006 Quyết định số 2319/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát giá đất, xây dựng phương án xác định giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
08/08/2006 Quyết định số 2295/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến 2010, xét đến năm 2020. 
02/08/2006 Quyết định số 2271/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng. 
01/08/2006 Quyết định số 2254/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất năm 2007 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
07/07/2006 Quyết định số 1988/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch năm 2006. 
05/07/2006 Quyết định số 1949/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. 
04/07/2006 Quyết định số 1912/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ liên ngành xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
15,542,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner