Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 01-2012: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/12/2011 Quyết định số 3091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các đề án thuộc dự án nâng cao chất lượng giống nòi giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
28/12/2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
28/12/2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2012. 
28/12/2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2012. 
27/12/2011 Quyết định số 2984/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án ''Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với ngành công nghiệp và khối tòa nhà, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu''. 
27/12/2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác vệ sinh trường học trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
21/12/2011 Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
21/12/2011 Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
21/12/2011 Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
19/12/2011 Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
16/12/2011 Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
15/12/2011 Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 
08/12/2011 Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012. 
08/12/2011 Nghị quyết số 51/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án nâng cấp thị xã Bà Rịa trở thành thành phố Bà Rịa trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
08/12/2011 Nghị quyết số 50/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2012 trong cơ quan, tổ chức hành chính. 
08/12/2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế và hợp đồng lao động năm 2012 cho các Hội đặc thù tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
08/12/2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 
08/12/2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ chi phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm hành chính – Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 
08/12/2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “nội dung và mức hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn”. 
08/12/2011 Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
15,542,771 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner