Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 10-2012: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/10/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. 
23/10/2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. 
15/10/2012 Quyết định số 2170/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
15/10/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
12/10/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. 
11/10/2012 Quyết định số 2156/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
11/10/2012 Quyết định số 2155/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
11/10/2012 Quyết định số 2154/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
09/10/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
04/10/2012 Quyết định số 2091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
26/09/2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
19/09/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. 
13/09/2012 Quyết định số 1907/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
12/09/2012 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
22/08/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ. 
20/08/2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai một số giải pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt. 
20/08/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi quản lý hành chính của các cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2012. 
14/08/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đất Đỏ. 
06/08/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020. 
03/08/2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner