Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 02-2012: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/02/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
16/02/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn Vũng Tàu. 
08/02/2012 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2012 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
08/02/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Đất Đỏ. 
07/02/2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. 
07/02/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc hủy bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 
03/02/2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Long Điền. 
18/01/2012 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 
17/01/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015. 
17/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đề án ''Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 - 2016''. 
17/01/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2012. 
17/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. 
14/01/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật tại Trường khiếm thị Hữu Nghị và Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. 
13/01/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012. 
11/01/2012 Quyết định số 75/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 
11/01/2012 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 
09/01/2012 Quyết định số 43/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
09/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ X, nhiệm kỳ 2011 - 2015. 
09/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. 
09/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 trên địa bàn huyện Long Điền. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
15,453,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner